Vienybės aikštė. Studentų skvero rekonstrukcija. Pritaikymas neįgaliems

Veinybės aikštė. Studentų skveras

Vienybės aikštės rekonstrukcija tęsiama – darbai persikelia į Studentų skverą (Vienybės aikštės B zona). Rekonstrukcijos projektą parengė tas pats architektas – R. Giedraitis. Užsakovas, Kauno m. savivaldybė tęsia bendradarbiavimą su architektu kuris pasižymėjo arogancija ir neįgaliųjų teisių pažeidimu.

Todėl natūralu klausti – ar ir šiame projekte bus pažeidžiami įstatymai ir visuomeninės paskirties statinys bus pritaikytas tik įgaliai visuomenės daliai? 2020 m. gruodžio 30-tą, Kauno savivaldybė paviešino žinią apie Studentų skvero rekonstrukcijos sumanymą – sutvarkyti erdvę kitoje Vienybės aikštės dalyje (B), atskirtoje Donelaičio gatve, tarp KTU ir VDU centrinių rūmų, vedančioje Laisvės al. link.

Ką apie tai kalba užsakovas ir vykdytojas?

Užsakovo atstovas, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, portalui Pilotas.lt teigė “Tikimės, kad iš pagrindų atnaujintas Studentų skveras savo funkcionalumu ir estetine išvaizda niekuo nenusileis tarptautinį įvertinimą pelniusiai gretimai erdvei anapus K. Donelaičio gatvės

Vienybės aikštės architektas R. Giedraitis papildo “Bus išsaugoti visi šioje teritorijoje esantys medžiai, taip pat numatytos vietos gausesniems studentų sambūriams – tiek ant mobilių lauko baldų, tiek ant ilgų suolelių” ir “Paprastai tariant, Studentų skveras po rekonstrukcijos stilistiškai suvienodės su šiaurine Vienybės aikštės dalimi, nes ir istoriškai, ir faktiškai tai yra viena bendra aikštė, kurią skiria K. Donelaičio gatvė“.

Apmaudu, tačiau nei Pilotas.lt, nei Kauno m. savivaldybės interneto svetainių pranešimuose nepasisako abiejų universitetų atstovai – kaip jie mato jų alma mater centrinių rūmų prieigas, kas jiems aktualu? Todėl paminėsiu kelis svarbius šios rekonstrukcijos aspektus VDU ir KTU studentams su negalia. Šiame komentare remsiuosi LR galiojančiu STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas ir jo priedu, techninių normatyvų rinkiniu, tarptautiniu standartu ISO 21542 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas.”

Šiame kontekste svarbiomis ir būtinomis tinkamai įrengti tampa 2-i Studentų skvero dalys – takai iki pagrindinių įėjimų į abi alma mater ir automobilio statymo vietos atvykstantiems lengvuoju automobiliu ir mikroautobusu.

Studentų skvero rekonstrukcijos vizualizacijos

Priėjimo takai iki pagrindinių įėjimų į KTU ir VDU

Donelaičio gatvėje, prieš Vienybės aikštę yra visuomeninio transporto stotelė “Studentų skveras” nuo kurios turėtų būti numatyti takai atvykstantiems neįgaliems visuomeniniu transportu – judantiems rateliais bei neregiams ir/ar silpnaregiams. Neregiams ir/ar silpnaregiams nuo stotelės privalo būti įrengta neregių vedimo sistema/asistentas kurios pagalba studentai (ne tik) besinaudojantys neregio lazdele ar silpnai matantys galėtų saugiai, lengvai ir savarankiškai pasiekti KTU ar VDU statinių įėjimus.

STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” ISO 21542 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas.” A priedas nurodo kaip turi būti įrengti takai silpnaregiams ir neregiams panaudojant taktilinius vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius (TVPI):

A.1 Bendrieji dalykai.

TVPI naudojami kaip pagalbinė priemonė, skirta vieniems einantiems silpnaregiams. Šie TVPI turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal paprastą, logišką ir nuoseklų išdėstymą.
Taip pat reikia užtikrinti, kad TVPI galėtų efektyviai naudoti ir silpnaregiai ir neregiai. Šiuo tikslu TVPI turėtų būti lengvai aptinkami žiūrint.

A.3 Aptikimas ir išskyrimas
A.3.1 Taktilinis kontrastas

TVPI nuo aplinkinių arba gretimų paviršių turi būti atskiriami per avalynės padus ir (arba) naudojant ilgą vaikščiojimo lazdelę. Gretimi paviršiai turi būti lygūs, kad būtų galima aptikti ir atskirti TVPI.

A.4 Reikalavimai dėmesį atkreipiančiai struktūrai
A.4.1 Išdėstymas

Dėmesį atkreipianti struktūra turi būti sudaryta iš nupjautinių kūgių arba kupolų, išdėstytų kvadratine gardele arba įstrižomis eilėmis.

A.5 Reikalavimai nukreipiančiai struktūrai
A.5.1 Išdėstymas

Nukreipiančioji struktūra turėtų būti sudaryta iš lygiagrečių plokščiavidurių juostų, briaunų arba sinusoidinių iškyšų.

Automobilio statymas prie įėjimo į pastatą (VDU ir KTU)

Šią statinio pritaikymo neįgaliems dalį reglamentuoja STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas.” ISO 21542 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas.” 6 skyrius “Skirtoji prieinama stovėjimo vieta”.

6. Skirtoji prieinama stovėjimo vieta
6.1 Vieta

Skirtosios stovėjimo vietos turi būti kuo arčiau pagrindinio įėjimo ir kelias nuo prieinamos stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo turėtų būti trumpesnis nei 50 metrų.

Iš aukščiau pacituotų STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas normatyvų matome, kad prie pagrindinių įėjimų į VDU ir KTU turi būti įrengtos vietos asmeninio ir pavėžėjimo paslaugą teikiančių automobilių statymui. Jais gali būti lengvasis automobilis arba mikroautobusas. Išlipant iš lengvojo automobilio reikalinga saugi zona kurioje galima būtų saugiai surinkti išardyta asmeninį neįgaliojo vežimėlį ir jam persėsti į jį, o išlipant iš mikroautobuso turi būti numatyta saugi zona į kurią vežimėlyje sėdintis asmuo galėtų būti nuleistas keltuvu arba nusileisti nuolydžiu pats.

Akivaizdu, kad tam važiuojamoji Donelaičio gatvės dalis yra netinkama, nes tai trikdytų visuomeninio keleivinio transporto eismą pirma juosta ir tai yra nesaugu. Todėl remiantis STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas normatyvais tokios vietos turi būti įrengtos prie įėjimo į kiekvieną alma mater, ne toliau nei 50 metrų nuo pagrindinio įėjimo.

Ar KTU ir VDU išpildo STR reikalavimus dabar?

KTU, įėjimą neįgaliems įrengę vidiniame kieme. Į jį transporto priemonės gali patekti pravažiavimu skirtu patekti į Daukanto g. vidinius kiemus ir ten esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Todėl KTU išpildo sąlygą numatytą STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas tik iš dalies – įėjimas studentams su judėjimo negalia ne per pagrindinį įėjimą. Tačiau studentų su regos negalia teisių nepaisoma visai – nėra įrengta jokių taktilinių vedimo sistemų iki pagrindinio įėjimo nuo artimiausios perėjos per Donelaičio gatvę bei nuo visuomeninio transporto stotelės.

VDU STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas reikalavimus pažeidžia pilnai – nėra įrengtos automobilio statymo vietos neįgaliems bei nėra neregių vedimo sistemos nuo perėjos bei visuomeninio transporto stotelės iki įėjimo į centrinius VDU rūmus bei Didžiąją salę kur vyksta paskaitos.

Ar STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas reikalavimai numatyti Studentų skvero rekonstrukcijos projekte?

Susipažinus su viešai paskelbtu projektu akivaizdu, kad projekto autorius R. Giedraitis kaip ir Vienybės aikštės A dalyje pritaikymą neįgaliems imituoja. Projektinių pasiūlymų 3-iame skyriuje “STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI” nurodomi STR kuriais buvo vadovautasi. Jų tarpe, 25 numeriu nurodomas jau metus (nuo 2020-01-01) negaliojantis dokumentas “STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Lietuvoje jis pakeistas nauju, įsigaliojusiu nuo 2020-01-01 “STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“.

Kodėl projekto autorius R. Grigaitis vadovaujasi negaliojančiu STR akivaizdu – pirma, taip pigiau, antra, paprasčiau, nes negaliojančiame STR nėra privalomų, konkrečių reikalavimų kaip turi būti pritaikytas statinys neįgaliems. Vadovaudamasis negaliojančiais normatyvais projekto autorius užsakovui sutaupys lėšų – nereikės projektuoti ir įrengti taktilinių indikatorių, transporto priemonių statymo vietų. Taip bus patenkintos autoriaus estetinės ambicijos – akivaizdu, kad pritaikymas neįgaliems sudarko jo meninius sprendimus, todėl jie ignoruojami.

Aiškinamojoje projekto dalyje, 4 skyriuje “PROJEKTUOJAMOJI SITUACIJA” projekto autorius R. Giedraitis nurodo – “Rekonstruojama Vienybės aikštės dalis (Studentų skveras – mano pastaba) įrengiama kaip moderni, VISIEMS MIESTIEČIAMS (taip pat – gretimų universitetų studentams) ir miesto svečiams tinkama ir prieinama multifunkcinė aikštė su meniniais – dekoratyviniais akcentais, poilsio zonomis, apželdinimu, atraktyviu apšvietimu, paliekant didžiąją dalį aikštės laisvą, tinkamą čia įprastiems masiniams renginiams.” Projekto autorius R. Grigaitis palieka įvažą į vidinius Daukanto g. kiemus, tačiau nieko nepaaiškina dėl automobilio statymo vietų ne toliau nei 50 metrų nuo centrinių įėjimų į VDU ir KTU.

5-tame aiškinamos dalies skyriuje “SAUGUS NAUDOJIMAS” architektas R. Giedraitis nurodo – “Statiniai ir sklypo teritorija suprojektuoti ir turi būti įrengti laikantis visų STR 2.01.01(4):2008 ir STR 2.02.02:2004 saugumo reikalavimų. Statiniai ir sklypo teritorija suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.” Tačiau R. Giedraitis nenurodo į STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas, kuriame nurodomi reikalavimai saugiam statinio naudojimuisi neįgaliems. Aiškinamojoje dalyje nenurodoma kaip bus įrengti aikštės paviršiai, kad jais būtų saugu judėti žmonėms su regos ir judėjimo negalia.

VDU ir KTU pozicija rekonstrukcijos projekte

Iš viešai pristatytos projekto medžiagos akivaizdu, kad situacija VDU ir KTU neįgaliems studentams negėrės. KTU turės pritaikytą studentams su judėjimo negalia vidinį įėjimą (vidiniame kieme) prie kurio yra įrengta ir automobilio statymo vieta, tačiau TVPI privalomi žmonėms su regos negalia nenumatyti ir rekonstrukcijos projekte. VDU situacija dar blogesnė – šios alma mater studentams su regos ir judėjimo negalia bei neįgaliems svečiams STR numatyti, privalomi aplinkos pritaikymo sprendimai nei suprojektuoti nei bus įrengti.

Nežinau ar rengiant projektą R. Giedraitis bendradarbiavo su VDU ir KTU administracijų atstovais, tačiau vertinant tik viešai paskelbtą medžiagą akivaizdu, kad autorius net neketino. Nors reikia pripažinti, kad to ir neprivalėjo, nes statinys (Vienybės aikštės dalis – Studentų skveras) priklauso Kauno m. savivaldybei, ne aukštosioms mokykloms, todėl jos formaliai nesusiję su šiuo projektu.

Visgi sveika nuovoka sako, kad vykdant tokius darbus turi būti atsižvelgiama į visų susijusių šalių interesus – Kauno savivaldybės kaip aikštės savininko, VDU ir KTU kaip pastatų kurie ribojasi su aikšte ir prie jų privalu įrengti privažiavimus bei statymo vietas transporto priemonėms savininkų bei žinoma neįgalių studentų, miestiečių bei svečių interesus.

Ar stebina užsakovo ir projekto autoriaus nenoras bendradarbiauti, veikti visų labui? Ne. Juk ir už naujo STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas normų nepaisymą (tai galiojančio įstatymo pažeidimas) nenumatyta jokia atsakomybė. Tad visiškai suprantama kodėl šie reikalavimai atvirai ignoruojami rekonstrukcijos užsakovo Kauno savivaldybės, projekto autoriaus R. Giedraičio ir KTU ir VDU vadovybių.

Taip pat nesena istorija susijusi su Vienybės aikštės A dalies rekonstrukcijos kuriozais – R. Giedraitis nepritaikė pilnai neįgaliems ir šios Vienybės aikštės dalies. Tad kodėl turėtų pritaikyti B dalį? Juk jis dirba užsakovui, ne jo architektūros vartotojams. Manau čia svarbiausia dedamoji – atlygis, pinigai. Reputacija Lietuvoje niekada nebuvo svarbi. Todėl dominuoja mažos visuomenės dalies kurios rankose valdžia, o ne daugumos interesai. Tokia ta gerovės Lietuva. Tik ne visiems.

Šaltiniai

Projektas:
Projektiniai pasiūlymai
Grafinė projekto medžiaga

Projekto pristatymas Kauno savivaldybės interneto svetainėje
Projekto pristatymas Pilotas.lt
Negaliojantis STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
Galiojantis STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
ISO 21542 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas

Pasidalink

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.