Užimtumo tarnyba asmenims su negalia

Remiamas įdarbinimas

Priemonė skirta sunkią negalią turintiems – sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje šiems Užimtumo tarnyboje registruotiems darbingo amžiaus asmenims:

 1. darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 2. bedarbiams, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 3. bedarbiams, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis.

Jus įdarbinusiam darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, skirta Jūsų darbo užmokesčiui, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali būti didesnis kaip 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai ir sudaro:

 1. 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1 punkte nurodyti asmenys;
 2. 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2 punkte nurodyti asmenys;
 3. 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 3 punktuose nurodyti asmenys.

Įdarbinimo subsidijuojant trukmė gali būti iki 6 mėnesių (asmenims, nurodytiems 3 punkte), iki 24 mėnesių (asmenims, nurodytiems 2 punkte) arba neterminuotai per visą darbo laikotarpį (asmenims, nurodytiems 1 punkte).

Išsamią informaciją apie priemonės įgyvendinimą teikia Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo Kauno skyrius, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas.

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 ir 42 straipsniai, 2017 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

Darbo įgūdžių rėmimas

Kokiam tikslui skiriama parama?

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė – tai galimybė įgyti trūkstamus darbo įgūdžius ir įsidarbinti, o darbdaviams – rasti tinkamą darbuotoją.

Dalyvaudami darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje, Jūs ne tik įgysite trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, bet ir įsitvirtinsite darbo rinkoje.

Kas gali dalyvauti priemonėje?

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas šiems asmenims:
dalyvaujantiems profesiniame mokyme arba jį baigusiems;
pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems asmenims.

Finansavimo trukmė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėnesių.

Kokia galima parama?

Darbdaviui, įdarbinusiam Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti.
Darbdaviui, paskyrusiam atsakingą darbuotoją, kuris moko naujai įdarbintą asmenį ir jam skiria daugiau nei 20% savo darbo laiko, papildomai kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20% nuo apskaičiuotos subsidijos darbo užmokesčiui.

Pasiūlymus dėl šios priemonės įgyvendinimo gali teikti darbdaviai:

 • kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei Užimtumo tarnybai;
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo rėmimo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

Dokumentai, kurios reikia pateikti teritorinei Užimtumo tarnybai:

 • pasiūlymą dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo;
 • pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl priemonės organizavimo?

Užimtumo tarnyba, gavusi darbdavio pasiūlymą dėl priemonės organizavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl darbo sutarties sudarymo.

Teisės aktai, reglamentuojantys darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę:

Su priemone susijusių dokumentų formos:

 • Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos;
 • Pasiūlymo dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo forma;
 • Pažymos apie atitikimą UĮ 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma.

Šaltinis Uzt.lt


Pasidalink

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.