Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).

Atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į tikslinę kompensaciją reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. jeigu tikslinę kompensaciją prašo skirti Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, – dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją;
 4. jeigu kreipiasi užsienietis, – Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
 5. jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, – jo gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 6. jeigu užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją;
 7. jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, – dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
 8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą arba jos kopiją. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).
 10. Jei kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, kartu su prašymu paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą ar prokurorą, ar globos ir rūpybos instituciją dėl pilnamečio asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo (toliau – slaugantis asmuo), būtina pateikti:
  10.1. teismo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad slaugančio asmens ar prokuroro, ar globos ir rūpybos institucijos prašymu teisme iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo;
  10.2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, pateikęs prašymą mokėti slaugomam asmeniui paskirtą tikslinę kompensaciją, yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis ar sutuoktinis, arba jis yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių – Nemuno g. 29, Kaunas, 23 kab.

Dokumentai priimami:

Pirmadienį 8.00-12.00 val. – 13.00-17.00 val.
Antradienį 8.00-12.00 val. – 13.00-17.00 val.
Trečiadienį 8.00-12.00 val. – 13.00-17.00 val.
Ketvirtadienį nepriima
Penktadienį 8.00-12.00 val. – 13.00-15.45 val.

Kontaktinis asmuo: Alma Bakšienė, soc. paslaugų skyriaus vyr. specialistė, tel.: (8-37) 425605, el. paštas: ana.baksiene@kaunas.lt

Atsakingas vadovas: Ana Sudžiuvienė, soc. paramos skyriaus vedėja, tel.: (8-37) 423062, el. paštas: ana.sudziuviene@kaunas.lt

Pasidalink

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.