Šalpos pensijų skyrimas

Išmokų skyrimas neįgaliems vaikams ir nedarbingiems (iš dalies darbingiems) asmenims, kurių darbingumo lygis mažesnis negu 55 procentai.

Teisę gauti šalpos pensiją turi:

 1. Neįgalūs vaikai;
 2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų);
 3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, sukakę senatvės pensijos amžių ar netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės;
 4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių arba netekusioms 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 5. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais netekusiais 60 % ir daugiau darbingumo;
 6. Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys;
  (5 ir 6 punktuose nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos tik tuo atveju, jeigu jie nėra asmenys, nurodyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–6, 8 ar 9 punktuose arba nėra ūkininkai ir jų partneriai, kurių statusą reglamentuoja Ūkininko ūkio įstatymas);
  Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį);
  Sprendimas dėl šalpos pensijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.

Atsižvelgiant į aplinkybes asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jeigu kreipiamasi dėl šalpos išmokos skyrimo neįgaliam vaikui,- šio vaiko gimimo liudijimą;
 3. Vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens tapatybės dokumentą;
 4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą (sprendimą), kad nurodytos pensijos nėra paskirtos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti;
 5. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduotą pažymą apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos;
 6. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių – Nemuno g. 29, Kaunas, 23 kab.

Dokumentai priimami:

Pirmadienį 8.00-12.00 val. – 13.00-17.00 val.
Antradienį 8.00-12.00 val. – 13.00-17.00 val.
Trečiadienį 8.00-12.00 val. – 13.00-17.00 val.
Ketvirtadienį nepriima
Penktadienį 8.00-12.00 val. – 13.00-15.45 val.

Kontaktinis asmuo: Alma Bakšienė, soc. paslaugų skyriaus vyr. specialistė, tel.: (8-37) 425605, el. paštas: ana.baksiene@kaunas.lt

Atsakingas vadovas: Ana Sudžiuvienė, soc. paramos skyriaus vedėja, tel.: (8-37) 423062, el. paštas: ana.sudziuviene@kaunas.lt

Pasidalink

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.