Napoleono paplūdimys Žemuose Šančiuose Kaune nebus pritaikytas neįgaliems

Šiuo rašiniu pradedu kelių rašinių seriją apie Kauno m. paplūdimius ir jų pritaikymą žmonėms su negalia.

Kauno Žemųjų Šančių kova dėl jiems per prievartą savivaldybės brukamos gatvės Nemuno pakrantėje prasidėjo š. m. pavasarį. Balandžio 30 d. keli šimtai žmonių atvyko į savivaldybės didžiąją salę kur buvo pristatomi šio statinio projektiniai pasiūlymai. Pristatymo metu šančiškiai audringai diskutavo su savivaldybės urbanistikos skyriaus vedėju Nerijumi Valatkevičiumi, miesto tvarkymo skyriaus vedėju Aloyzu Pakalniškiu ir projektinius pasiūlymus pristačiusiu projektuotojo atstovu.

Šios diskusijos metu atkreipiau dėmesį į itin dažnas ir neatsakingas spekuliacijas susijusias su šio paplūdimio pritaikymu žmonėms su negalia. Ne Kauno ar ne Žemųjų Šančių gyventojams buvo bandoma įrodyti, kad be šios gatvės neįgalieji negalės naudotis Napoleono poilsio ir rekreacine zona. Pristatant gatvės projektą kartu visada buvo pristatomas ir Napoleono poilsio ir rekreacijos zonos Nemuno pakrantėje projektas.

Miesto administracijos vadovai sutartinai įrodinėjo, jog gatvė būtina, kad į Žemųjų Šančių paplūdimį galėtų atvykti ir neįgalieji. Tokie Kauno m. mero Visvaldo Matijošaičio, savivaldybės direktoriaus Viliaus Šiliausko ir mero patarėjo Tomo Grigalevičiaus teiginiai skirti klaidinti besidominčius šia istorija. Klaidindami jie siekia buldozeriu stumiamą naujos gatvės Žemuose Šančiuose projektą pateikti kaip socialiai orientuotą savivaldybės politiką, rūpestį miesto neįgaliųjų bendruomene. Tačiau tai melas. Štai Jums įrodymai. Čia svarbu padaryti aiškią perskyrą tarp dviejų projektų – gatvės ir paplūdimo statybos.

V. Šiliauskas ir T. Grigalevičius apie būtinybę pritaikyti neįgaliems

Projektai

Tai du skirtingi projektai kurie nėra susiję, tačiau gerą pusmetį jie buvo maišomi siekiant naudos. Šios makalynės esmė paprasta – paplūdimio įrengimo projektu (paplūdimio pritaikymo žmonėms su negalia būtinybe) buvo siekiama pateisinti gatvės tiesimą rekreacinėje Žemųjų Šančių zonoje. Tikrasis tikslas atskleistas lrt.lt tyrimo – daugiabučiai ir/ar jų kvartalų statyba su miesto mero sūnumi susijusių įmonių įsigytuose žemės sklypuose Žemųjų Šančių mikrorajone. Kauno mero sąsajos su šiais faktais paviešintos, abejonių nelikę. Deja pačių projektų skelbiamų viešai neradau todėl negaliu pasidalinti su Jumis, tačiau čia rasite projektinius Napoleono paplūdimio pasiūlymus.

Žmonių su negalia vaidmuo

Šiuo rašiniu noriu atskleisti žmonių su negalia paskirtį ir rolę šioje aferoje. Itin didelių tyrimų atlikti nereikėjo, tačiau intriguojančių aplinkybių atsirado. Apie jas iš eilės. Pirmiausia reiktų patikslinti statinį ar objektą aplink kurį sukasi ši istorija. Tai PAPLŪDIMYS arba “pliažas” kaip jį pristato Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas ir Kauno mero patarėjas Tomas Grigalevičius. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į papildomą aplinkybę – šis statinys ar objektas dar vadinamas “MAUDYKLE”. Tai svarbi aplinkybė, nes vėliau pamatysite, jog šios sąvokos maišomos ir jomis manipuliuojama.

Kauno paplūdimiai, “pliažai” arba maudyklės

Kaune šiuo metu veikia paplūdimiai prie Kauno marių, Lampėdžiuose, Panemunėje ir Žemuose Šančiuose. Tačiau ir šiame skaičiuje yra maišalynė. 2016 m. Kauno m. savivaldybė oficialiais paplūdimiais iš 6-ių vietų pripažino 4-ias – Kauno marių 1-ąjį ir 2-ąjį, abu Lampėdžių ir Panemunės paplūdimį Panemunės pusėje. Oficialiais miesto paplūdimiais nepripažįstami – Panemunės prie Trijų mergelių pėsčiųjų tilto ir Žemųjų Šančių paplūdimiai, nes juose neįrengti gelbėtojų postai.
Taigi pirmiausia reiktų apsibrėžti kas yra “paplūdimys” ir “maudyklė”. 2007 m. gruodžio 21 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl Lietuvos higienos normos HN92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” patvirtinimo nr. V-1055 III-iame skyriuje “Sąvokos ir jų apibrėžtys” nurodo:

  • Paplūdimys – patogus (ilsėtis, sportuoti, maudytis smėlio (žvyro, žvirgždo ar kriauklelių) ruožas, esantis aukščiau atabrado nuolaidžiame paviršinio vandens telkinių (ežerų, upių, tvenkinių, karjerų, užtvankų) ar priekrantės ir tarpinių vandenų krante, įrengtas laikantis Higienos normoje nustatytų sveikatos saugos reikalavimų.
  • Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam besimaudančiųjų skaičiui ir atitinkanti Higienos normos reikalavimus.

Iš šių apibrėžimų darytina išvada, jog maudykla yra sudėtinė paplūdimio dalis. Taip pat toks apibrėžimas aiškiai nurodo, jog paplūdimio be maudyklos negali būti.

Žemųjų Šančių paplūdimio pritaikymas žmonėms su negalia

Miesto bendruomenei pristatytuose Napoleono poilsio ir rekreacijos zonos projektiniuose pasiūlymuose nurodyta, jog šis statinys bus pritaikytas žmonėms su negalia. Pabandykime įvertinti kaip projektiniuose pasiūlymuose ketinama užtikrinti galimybę MAUDYTIS ŽMONĖMS SU NEGALIA?.
Pradėkime nuo judėjimo negalios atstovų. Judantiems neįgaliojo rateliais arba naudojantiems kitas techninės pagalbos priemones itin svarbu lygūs takai. Tai reiškia, jog šiame statinyje negali būti įkalnių ar nuolydžių viršijančių nustatytus normatyvus, negali būti laiptų. Takų paviršiai privalo būti saugūs – ne slidūs, apšviesti, su apsauginiais borteliais ir kitais privalomais sprendimais nurodytais STR normatyvuose. Numatyti įrengti tualetas ir persirengimo kabina privalo būti įrengti taip, kad judantys vežimėliu galėtų persėsti ant specialaus minkštasuolio persirengti, privalo būti apsauginiai porankiai ir kiti būtini pritaikymai padėsiantys neįgaliems savarankiškai naudotis šia statinio dalimi.
Žmonėms su regos negalia takuose privalu naudoti BIPA vedimo sistemą. Taip pat privalu įrengti informacines nuorodas brailio raštu.

Atskirai reiktų išskirti esminę paplūdimio dalį kurią privalu pritaikyti žmonėms su negalia – maudyklą. Tam, kad judantys rateliais ar naudojantys kitas technines pagalbos priemones galėtų saugiai pakliūti į vandenį kaip ir kiti paplūdimio lankytojai, jiems privalu pritaikyti patekimą į vandenį (saugią nuovažą), taip pat turi būti užtikrintos kitos saugumo priemonės vandenyje – pvz. turėklai.

SEATRAC – maudymosi platforma žmonėms su judėjimo negalia

Poilsiautojų kurie negali savarankiškai persėsti į specialų vežimėlį ir patys įvažiuoti į vandenį, maudynėms naudojamas specialus vežimėlis į kurį neįgalųjį perkelia lydintis asmuo arba gelbėtojai. Toks vežimėlis neskęsta, o sėdintis jame yra dalinai paniręs į vandenį. Žinoma tokį vežimėlį kartu su jame sėdinčiu į vandenį turi įstumti lydintis asmuo arba paplūdimio gelbėtojas.

Aukščiau pateiktame video matote Europos paplūdimiuose populiarų sprendimą – SEATRAC automatizuotą platformą kuri suteikia galimybę žmonėms su judėjimo negalia mėgautis maudynėmis jūroje. Būtų naivu tikėtis tokio sprendimo Kauno paplūdimiuose, nes savivaldybės administracija nemano, kad neįgaliems reikia pritaikyti bent jau gydymo įstaigas.

Egzistuoja ir kitokie sprendimai – įrengus reikiamo nuolydžio taką į vandenį su turėklais abiejuose šonuose, neįgalus poilsiautojas kuris gali savarankiškai persėsti į specialų vežimėlį ir juo judėti savarankiškai, gali nusileisti taku į vandenį prisilaikydamas turėklų pats.

Tačiau abiem atvejais pirmiausia reikalinga įrengti saugią įvažą į vandenį su būtinomis saugumo priemonėmis vandenyje – neslidžiu taku, turėklais, užtvara neleidžiančia nuvažiuoti į gelmę. Taip pat tokiame paplūdimyje privalo dirbti kvalifikuoti gelbėtojai.

Ademo grupė

Atsižvelgdamas į visuomenei pateiktus projektinius pasiūlymus (autorius UAB “Ademo grupė”) darau išvadą, kad šio projekto rengėjai pirmiausia žiopli – dokumento pavadinime pirmame puslapyje įvelta gramatinė klaida žodyje “rekracijos”. Tebūnie tai dokumento rengėjo aplaidumas, tačiau šis dokumentas skelbiamas Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje kur jį įkėlė administracijos darbuotojas. Akivaizdu taip pat žioplas.

Svarbiau tai, kad pateiktuose pasiūlymuose nėra jokios informacijos apie tai kaip bus įrengta maudykla. Projekto esamos teritorijos vertinime nurodoma, kad “Napoleono poilsio ir rekreacijos zonos teritorija yra Žemuosiuose Šančiuose. Patogiai pasiekiama lengvaisiais automobiliais, tačiau nėra tinkamai išspręsta automobilių stovėjimo vietų problema.” Taigi, kad neįgaliems būtų patogų patekti reikalinga įrengti jiems skirtas automobilių statymo vietas ir tinkamo nuolydžio takus, o ne dviejų eismo juostų gatvę.

Dokumento 4.2 punktas “Funkcinis zonavimas” 3 numeriu įvardinto punkto “Paplūdimio zona”, aprašyme teigiama “Paplūdimys numatomas palei sporto zoną. Įrengiama prieiga žmonėms su negalia. Numatomos persirengimo kabinos. Bent viena pritaikoma neįgaliesiems.”. Aprašyme nenurodoma nieko kaip bus įrengta maudykla. Todėl autoriams reiktų atsakyti į klausimą – kam žmogui judančiam vežimėliu paplūdimys pavadintas pritaikytu neįgaliems tačiau be maudyklės, be galimybės saugiai išsimaudyti?

Atsakymas gali būti tik vienas – jis nereikalingas. Toks statinys negali būti vadinamas “paplūdimiu pritaikytu neįgaliems”, nes privaloma paplūdimio infrastruktūros dalis yra neįgaliems pritaikyta maudykla. Deja pateiktuose projektiniuose pasiūlymuose nenumatyta kaip Napoleono paplūdimyje galės maudytis žmonės su negalia.

Suderinimas su neįgaliųjų atstovais

Statytojas (Kauno m. savivaldybė) negalėtų įgyvendinti šio projekto jei jis neatitiktų STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS reikalavimų numatančių kaip viešos paskirties statiniai privalo būti pritaikyti žmonėms su negalia. Už aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia yra atsakingas Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM. Departamentas šią funkciją delegavo Lietuvos žmonių su negalias aplinkos pritaikymo asociacijai. Tačiau svarbu suprasti, kad deleguodamas vykdyti šią funkciją partneriams, departamentas lieka atsakingu už partnerio veiklos rezultatus. Todėl už netinkamai neįgaliems pritaikytą aplinką atsako Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (LŽNAPA)

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos (LŽNAPA) atstovas Kauno apskričiai Artūras Romualdas Zumaras, jis tikrina tokių projektų atitikimą STR reikalavimams reguliuojantiems aplinkos pritaikymą neįgaliems. Kauno m. savivaldybės administracija (statytojas) pateikė įrodymą, jog šis projektas yra suderintas su LŽNAPA – A. Zumaro parašu patvirtintą išvadą. Toks posūkis nustebino ne mažiau nei pats projektas pristatomas pritaikytu neįgaliems be galimybės maudytis.

Susisiekus su LŽNAPA prezidente Nijole Milkevičiene prašiau pakomentuoti kodėl jos pavaldinys patvirtino, jog Napoleono poilsio ir rekreacijos zonos projektas buvo įvertintas kaip pritaikytas, nors realybėje jis nepritaikytas. Deja jokio oficialaus atsakymo nesulaukiau – asociacijos vadovė tik emocingai stebėjosi savo pavaldinio prieštaringu sprendimu, tačiau jo neatšaukė.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Kuomet šią problemą atsisakė spręsti LŽNAPA vadovė Nijolė Milkevičienė apie tai informavau Neįgaliųjų reikalų departamentą tačiau ir ši institucija, atsakanti už aplinkos neįgaliems pritaikymo organizavimą į mano pranešimą neatsakė. NRD bendradarbiaudama su visuomenine Aplinkos pritaikymo komisija niekaip nesugeba parengti naujos STR versijos kuri būtų papildyta naujais techniniais normatyvais.

LR vyriausybės atstovas Kauno apskrityje

LRV atstovas Kaune

Paskutinė institucija kur “pabandžiau laimę” – LR Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje. Tai tikrai mistinė institucija, nes ji yra, o atstovės nėra. Pasirodo dabartinė LR Vyriausybė nerado profesionalo šioms pareigoms iki šiol. Žinoma sunku patikėti, jog nėra norinčių užimti šias pareigas, veikiau yra norinčių, kad tokio asmens nebūtų Kaune. Vyriausybės atstovas prižiūri ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus.

Todėl dabartiniai Kauno valdžiai būtų neparanku, jei Kauno apskrityje rastųsi principingas specialistas kuris sąžiningai vertintų ar savivaldybės administravimo subjektų priimti teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą. Atsižvelgiant į tai, jog Kauno meras aktyviai palaikė Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio kandidatūrą prezidentiniuose rinkimuose, pristatinėjo jį Kauno gyventojams, Kauno merui atsilyginta su kaupu – vyriausybės kanceliarija “neranda” tinkamos kandidatūros į šias pareigas Kauno apskrityje iki šiol.

Saulius Skvernelis susitikime su rinkėjais VDU

Oficialiai šias pareigas vykdo Tauragės apskrities vyriausybės atstovė. Todėl mano kreipimasis į vyriausybės atstovą Kauno apskrityje buvo perduotas atstovei Tauragės apskrityje, o ši susipažinusi su pateikta informacija (Napoleono paplūdimio projekto neatitikimai JT Neįgaliųjų teisių konvencijai, STR reikalavimams, Kauno miesto administracijos sprendimai) ją persiuntė atstovei Alytaus apskrityje Onai Balevičiūtei kuri mano kreipinį persiuntė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Liepos 4 d. gavau atsakymą iš VTPSI vadovo Raimondo Dargio kuris atsakė taip – “Manytume, kad Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovas tikrino tik tų suprojektuotų statinių atitiktį reikalavimams žmonių su negalia reikmėms, kurie teisės aktais priskirti asociacijai pagal kompetenciją: pėsčiųjų tako ir lauko laiptų.“.

Žmonių kalba tai reiškia, kad LŽNAPA atstovas Kauno apskrityje A. Zumaras nesigilino ar neįgalieji galės naudoti privaloma paplūdimio infrastruktūros dalimi – maudykle. Statytojas (Kauno m. savivaldybė) nenurodė projektuotojui tokios užduoties, todėl jis ir nesprendė kaip neįgalieji galės maudytis šiame paplūdimyje. VTPSI atsakydami tik “manė”, jie net nesvarstė ar galima laikyti pritaikytu žmonėms su negalia paplūdimiu tokį kuriame neįgalieji negali maudytis. Jiems pakako to, kad ten bus STR reikalavimus atitinkantys takai ir laiptai. Nors dėl pastarųjų taip pat labai keista – kaip žmogus judantis rateliais gali kopti laiptais? Kaip pritaikomi laiptai žmonėms judantiems rateliais? Tai žinoma tik VTPSI. Man tokių dar neteko matyti.

Pabaiga

Pabaigai pridėsiu nesudėtingą priežastį kodėl Žemuose Šančiuose negali būti įrengta maudykla pritaikyta neįgaliems – pasirinktoje vietoje Nemuno srovė srauni ir net įrengus nuovažą į vandenį žmonėms judantiems rateliais kyla didelė grėsmė, jog besimaudantį srovė nuneš. Todėl šis projektas ir ši vieta negali būti pavadinta ir pripažinta “paplūdimiu pritaikytu žmonėms su negalia”. Geriausiu atveju tai poilsio zona su apžvalgos aikštele į kurią galėtų pakliūti neįgalūs lankytojai. Tačiau tokio tipo statiniai kaip apžvalgos aikštelės, bokštai neįtraukti į privalomų pritaikyti neįgaliems statinių sąrašą, todėl jie žmonių su negalia poreikiams nepritaikomi.

Geriausiu tokios diskriminacijos pavyzdžiu yra Birštono apžvalgos bokštas kurį neįgaliųjų atstovai LŽNAPA pripažino tinkamu neįgaliems, tačiau statytojas jo nepritaikė. Nesuvokiama kaip Birštono bokšto projektas gali būti suderintas su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovais, jei į jį neįgalieji pakliūti negali. Tai jau kita istorija, apie kurią jau rašiau čia.

Šaltiniai

2016 m. / oficialūs Kauno paplūdimiai
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Projektiniai Napoleono poilsio ir rekreacinės zonos pasiūlymai
Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS”

Pasidalink

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.