Kauno Vienybės aikštė – Laimingų žmonių aikštė! Ura!

Vienybės aikštė

Šį skambų šūkį paskelbė statytojas SBA bendrovė „Urban Inventors“. Nurimus pirmai covid-19 bangai, paskelbus apie baigtas statybas ir aprimus viešoms diskusijoms tinka tai miestui ar ne (gražu-negražu), nusprendžiau patirti laimės pojūtį Kaune ir aš. Jei Vienybės aikštė – laimingų žmonių aikštė, lieka iki jos tik nusigauti ir palaima užlies kaip vanduo tekantis aikštės fontanuose.

Birželio ir rugpjūčio mėnesiais apsilankiau šioje laimės oazėje ir įsitikinau pats kaip ši vieta pritaikyta lankytojams su negalia. Taip pat pakviečiau prisijungti ir Kauno m. neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininką, miesto tarybos narį, socialinių reikalų komiteto pirmininką Donatą Večerskį – jis sutiko išbandyti Vienybės aikštės “pritaikymą” žmonėms su judėjimo negalia “mano kailiu” – sėdėdamas rateliuose.

Vertinant ir lyginant įgalaus ir neįgalaus žmogaus galimybes judėti neįgaliojo vežimėliu reikia atsižvelgti į tai, kad žmogus be negalios pilnai kontroliuoja savo kūną, o neįgalus tik iš dalies, todėl jam judėti vežimėliu yra kur kas sunkiau. Apie įgalaus ir neįgalaus žmogaus galimybes judėti neįgaliojo vežimėliu pasiteiravau Palangos reabilitacijos ligoninės kineziterapeutės Vitalijos Mikužytės.

Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė teigia, kad Kauno m. savivaldybės administracija veikia aktyviai siekdama užtikrinti, kad viešos miesto erdvės ir paslaugos būtų pritaikytos žmonėms su įvairiomis negaliomis. Taip pat mano bei nurodo ir kiti miesto administracijos atstovai – nuo mero V. Matijošaičio iki žemesnės grandies valdininkų. Šios nuostatos laikosi ir Donatas Večerskis. Visi sutartinai, unisonu teigia – Kauno valdžia daro viską, kad miestas būtų pritaikytas visiems miestiečiams ir svečiams. Ką gi – žodis ne žvirblis, pasakei – padarei. Todėl kviečiu vertinti faktus.

Istorinę Vienybės aikštę SBA bendrovė „Urban Inventors“ pradėjo rekonstruoti 2017 m. antroje pusėje. Atnaujindama, SBA deklaravo, jog siekia, kad pagrindinė Kauno erdvė taptų vieta kurioje gera būti ir laiką leisti įvairaus amžiaus kauniečiams ir miesto svečiams. Tai labai gražūs siekiai bei šūkiai tačiau apsilankius teko patirti, kad tai kas skelbiama nėra įgyvendinta praktikoje.

Svarbu paminėti, kad šio projekto autorius, Vokietijos bendrovė “3Deluxe” tarptautiniuose Vokietijos dizaino apdovanojimuose su šiuo projektu (V plaza) buvo pripažinta nugalėtoja. Šis faktas itin reikšmingas, nes tai didelę tarptautinę patirtį turinti bendrovė kuri turėjo atsižvelgti ir į žmonių su negalia poreikius ir užtikrinti, jog šia vieša vieta galės naudotis visi miestiečiai bei svečiai nepriklausomai nuo savo galių ar negalios. Kaip jiems pavyko ir ką patyriau pats – apie tai šis įrašas.

Parkingas – automobilio statymas

Žinoma, kad pirma sąlyga, jog būtų galima naudotis statiniu – galimybė iki jo atvykti. Vienybės aikštė tam pritaikyta ne pilnai. Yra dvi teorinės galimybės. Deja praktiškai vėl pridaryta klaidų arba darbai nebaigti. Aikštė turėjo būti atidaryta iškilmingai Kaunas Jazz festivalio metu šių metų balandžio mėnesį, tačiau dėl covid-19 protrūkio iškilmingo atidarymo nepavyko surengti. Aikštė oficialiai atidaryta tik gegužės 10 d. ir be didelių “fanfarų”.

Tačiau dalis šio statinio infrastruktūros buvo palikta uždaryta iki rugsėjo 1 d. – tai neveikęs liftas iš požeminės aikštelės ir greta lifto požeminiame aukšte esantis WC neįgaliems. Tik rugsėjo 1 d. kaip pranešė žiniasklaida savo veiklą oficialiai pradėjo požeminė, Vienybės aikštės automobilių stovėjimo aikštelė. Nuo pirmos šių metų rudens dienos aikštė tapo mokama. Nerizikavau apsilankyti ir patikrinti ar tai tiesa – ar liftas iš požeminės aikštelės į viršų įjungtas ir ar atrakintas neįgaliems skirtas WC, nes net ir tokiu atveju išvykti be pagalbos negalėčiau. Mat reiktų susimokėti už stovėjimą automate kurio aš nepasiekiu.

Atvykti visuomeniniu transportu tikrai nesudėtinga, prie pat aikštės yra visuomeninio transporto stotelė, todėl vykstantiems tokiu būdu gali kilti tik viena problema – nusileidimas nuo šaligatvio į perėją. Laisvės al. pusėje nuolydis yra, tačiau jis per status ir skirtas tempiantiems paskui save lagaminą, ne važiuojantiems rateliais. Nuolydis labai status ir aukštas, todėl rateliais galėtų nusileisti tik akrobatas. Todėl ties visuomeniniu transportu dėkime minusą. Atvykti galite, bet nusileisti nuo šaligatvio teks prašyti pagalbos. Tačiau kitoje Donelaičio gatvės pusėje (Vienybės aikštės) jau viskas gerai – užvažiuosite lengvai. Nuolydis atitinka STR reikalavimus.

Atvykti asmenine transporto priemone būtų sudėtinga nes:

  • a) Automobilio statymo vietos Donelaičio gatvėje greta Karo muziejaus nepritaikytos neįgaliems vairuotojams – nuo gatvės ant kelkraščio nėra nė vieno nuolydžio, o ir pastačius automobilį judėjimo kryptimi, susirinkus vežimėlį ant šaligatvio retas neįgalus vairuotojas sugebėtų užšokti ant taip aukštai pastatyto vežimėlio;
  • Požeminėje Vienybės aikštelėje mokėjimo už stovėjimą automatas įrengtas stovinčio žmogaus aukštyje ir sėdinčiam rateliuose jo pasiekti nepavyko – čia tektų laukti kito vairuotojo kuris Jums padėtų.

Požemine automobilių statymo aikštele neįgalus vairuotojas pasinaudoti gali tik su sąlyga jei jam padės susimokėti už paslaugą įgalus žmogus, nes automatas įrengtas per aukštai. Automobilio statymo vietos Donelaičio gatvėje visai nepritaikytos neįgaliems vairuotojams, todėl jas derėtų pamiršti. Atvykstančiam visuomeniniu transportu dėmesio – pavojingas nuvažiavimas nuo kelkraščio stotelės pusėje.

Aikštė

Kaip pakliūti į aikštę? Manantiems, jog galima nusileisti rateliais nuo kalniuko, gatve nuo Putvinskio g. į požeminį parkinga atsakysiu – nesąmonė, tai labai pavojinga! Nuolydis status ir bandant važiuoti žemyn nusirisite kūliais žemyn, traumos garantuotos. Neįgaliojo vežimėliu tai pabandė padaryti Kauno m. neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkas, Kauno m. tarybos narys Donatas Večerskis. Jo verdiktas sutapo su manuoju – pavojinga net sveikam žmogui, o patyrusiam spinalinę traumą juo labiau.

Atidėjus į šalį batalijas kiek aikštės projektas dera su greta esančiu Karo muziejumi ir jo sodeliu, galima sakyti, kad jau pakliuvus į aikštę, ja judėti nesudėtinga – yra įrengtas užvažiavimas patekti į antrą, viršutinę aikštės dalį. Ten įėjimas į BLC pastatą ir jame įsikūrusius biurus, taip pat pakilus į antrą aikštės aukštą galima patekti arčiau laiptų vedančių į Putvinskio g., ten įrengtas mini amfiteatras iš kur būtų patogu stebėti renginį apačioje.

Resoranas Olive Kitchen

Deja BLC pastate neseniai atsidaręs “Olive Kitchen (pizza & grill house)” restoranas kurio vasaros terasa įrengta greta laiptų į Putvinskio g. taip ir liko tik įgaliems lankytojams. Ši maitinimo įstaiga įsikūrė kažkada ten buvusio restorano “Architektai” vietoje. Kadangi anie “Architektai” negalvojo apie lankytojus su negalia, taip pat pasielgė ir šios užeigos savininkai – neįgalių lankytojų jiems nereikia, nes ten pakliūti nepavyks, terasą nuo manęs atskyrė kelios pakopos be užvažiavimo. Tebūnie – jie mano pinigų negaus.

Laiptai į Putvinskio g.

Tai jautriausia šio statinio vieta – deja prie laiptų taip ir neįrengtas turėklinis keltuvas žmonėms su judėjimo negalia arba mamoms su vežimėliu. Abiems lankytojų grupėms šie laiptai neįveikiama kliūtis. Štai čia prasideda įdomiausia šios istorijos dalis – joje atsiranda aikštės projekto autorius, vokiečiu architektų komanda 3Deluxe ir vietinis jų partneris, architektas Rimantas Giedraitis.

Kaip žinoma 3Deluxe buvo apdovanota už šį projektą German Design Awards 2019. Kai šį projektą autoriai pristatė visuomenei Kaune, jų buvo paklausta kaip ši aikštė bus pritaikyta įvairių negalių žmonėms. Vokiečių architektai išdidžiai atšovė, jog jie atvyko iš šalies kuri labiausiai Europoje rūpinasi neįgaliųjų poreikiais. Matome, pasirūpino. Danke.

Vasaros pradžioje parašiau laišką šiai architektų kompanijai – teiravausi kaip buvo laikomasi Lietuvoje galiojančių STR reikalavimų, ar projektas buvo suderintas su LŽNAPA (Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija) kuri atsakinga už aplinkos pritaikymą visų negalės grupių žmonėms. Iš patirties jau žinau, jog ši nevyriausybinė organizacija dažniausiai veikia prieš žmonių su negalia interesus, tai patvirtina jų darbai – patvirtinti projektai kuriuose nenumatyti pritaikymai žmonėms su negalia.

Šiame projekte istorija ta pati – pasiteiravus Artūro Zumaro (LŽNAPA Kauno regiono atstovo) apie laiptų vedančių iš aikštės į Putvinskio g. pritaikymą žmonėms su negalia, jis atsakė, jog projekte to nebuvo numatyta. Todėl jis to ir nevertino. Nežinau kaip tai paaiškinti ar pakomentuoti – lieka tik stebėtis, nes organizacija (LŽNAPA) kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamento lėšomis ir atsakinga už aplinkos pritaikymą neįgaliems, tvirtina projektus kuriuose nenumatyti pritaikymai. Tai absurdas. Tačiau pelningas. LŽNAPA tai tikrai apsimoka.

Gautame iš 3Deluxe atstovo atsakyme pateikiamas ir vietinio architekto Rimanto Giedraičio komentaras. Žinoma keista, jog teiraujantis tiesiogiai R. Giedraičio dėl pritaikymo neįgaliems ir projekto derinimo procedūrų kurios buvo pavestos jam, atsakymo nesulaukiau iki šiol (nors teiravausi birželio mėnesį). Tačiau komentare vokiečių kolegoms architektas Rimantas Giedraitis nurodo, kad yra įrengtas užvažiavimas iš pirmo aikštės aukšto į antrą ir taip šis statinys pritaikytas žmonėms su negalia. Tačiau jo teiravausi kodėl nėra galimybės žmonėms su negalia pakilti laiptais į Putvinskio g.? Jis apie tai tyli, beje kaip ir vokiečių architektai, nors šie bent formaliai atsiprašė, kad apsilankęs aikštėje susidūriau su nepritaikymu ir kliūtimis.

Pabaigai

Tuo šią istoriją galima ir baigti. Tai dar viena Kauno m. karaliaus nuogu užpakaliu pasaka – miestiečiai ir toliau tiki tuo ko nėra. Taip karalius ir jo kariauna kvailina ir mulkina gyventojus – seka pasakas kokie lygūs karalystės keliai, kaip joje gera gyventi, kokie miestiečiai laimingi, kaip privati bendrovė dovanoja miestiečiams tai kas miestui ir taip priklauso. Kauno karalystė senai miestiečių pervadinta Kauno statybų aikštele ir joje gali vykti nebent įkritusių šulinių slalomo varžybos kurių nugalėtoją karalius apdovanotų vežėčių remontu.

Apmaudu, kad Kauną kuriuo aklai ir be išlygų didžiuojasi dauguma miestiečių taip mausto ne tik vietinis karalius, bet ir vasalai vokiečiai – irgi mat civilizacijos lopšys! Akivaizdu, kad jiems mes esame tik auksinių kapšas ir jų šlovinama civilizacija mums, būrams netaikoma. Tokio elgesio nusipelno tie kuriems prikištas pilvas ir kapšas ant juosmens svarbiau nei bendri miesto interesai. Hermano Hesės personažas, stiklo karoliukų žaidimo magistras Jozefas Knechtas rašė taip “…tegul lengvabūdžiai žmonės sau mano, kad tam tikru atžvilgiu lengviau ir ne taip atsakinga vaizduoti žodžiais neegzistuojančius daiktus negu egzistuojančius…”. Lengviau ir neatsakingai – taip elgiasi dabartinis Kauno karalius ir jo kariauna.

Pasidalink

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.